Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Ahmet ERZURUMLU’nun, Prof.Dr. Deniz ÇALIŞKAN’ın danışmanlığında “Teletıp Hukuku” konulu seminer sunumu, 19.06.2017 Pazartesi Günü 11:30’da Enstitümüzde yapılacaktır.