Enstitümüz Adli Tıp doktora programı öğrencisi Bilge GEÇİOĞLU’nun, Doç.Dr. Nergis CANTÜRK’ün danışmanlığında “Kozmetolojik Uygulamalar ve Malpraktis” konulu seminer sunumu, 08.06.2017 Perşembe günü 14:30’da Enstitümüzde yapılacaktır.