Enstitümüz Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Nihan TURĞUT’un, Prof.Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN’ın danışmanlığında hazırladığı “Hastanede Çalışan Hemşire ve Sağlık Personeli Örnekleminde ‘Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği’ ve ‘Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği’ Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması” konulu tez sınavı 12.06.2017 Saat: 10.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.