Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalından 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında ilk kez özel öğrenci olarak ders almak isteyenlerin 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10:00 da Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenecek görüşmeye katılmaları gerekmektedir. Görüşmeye gelen adayların Lisans diploması (mezuniyet belgesi) aslı ya da onaylı fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Özel öğrencilik başvuruları uygun bulunan adaylar, gerekli işlemleri tamamlamaları halinde özel öğrencilik haklarından yararlanabileceklerdir.