Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 40/3 maddesinde belirtilen “Araştırma Yöntemleri dersinin lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.”  İbaresi gereğince Sağlık Bilimleri Enstitüsünden alınan 01.02.2017 tarih ve E.1399 sayılı yazı ile bildirilen tezli yüksek lisans programları için “Araştırma Yöntemleri” doktora programları için “İleri Araştırma Yöntemleri” dersleri açılmıştır. Öğrencilerimizin söz konusu dersleri almaları gerekmektedir.