BİLİM ETİĞİ DERSİNİN EKLENMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !
20.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 5. Paragrafında yer alan “Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur” ibaresi kapsamında; Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan ve entegre olarak yürütülen “Bilim Etiği” dersinin yerine aşağıdalistelenen dersler sistem üzerinden seçilebilmektedir.

————————————————————————————————————-
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı – Ders Adı: Sosyal Hizmet ve Meslek Etiği – Kontenjan: 4 (YL) 6 (DR) Sosyal Hizmet Öğrencisi, 4 (YL) 6 (DR) Hemşirelik Öğrencisi, 5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi
————————————————————————————————————-
Spor Bilimleri Anabilim Dalı – Ders Adı:Sporda Meslek Etiği – Kontenjan: 20 Spor Bilimleri Öğrencisi, 20 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi
————————————————————————————————————-
Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı – Ders Adı:Biyoetik ve Etik – Kontenjan: 50 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi
————————————————————————————————————-
Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı – Ders Adı:Antropoloji ve Etik – Kontenjan: 50 (DR) 50 (YL) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi
————————————————————————————————————-
Biyokimya (Vet) Anabilim Dalı – Ders Adı:Laboratuar ve Etik – Kontenjan: 10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi
————————————————————————————————————-
Veteriner Hekimliği ve Deontoloji Anabilim Dalı – Ders Adı:Araştırma ve Yayın Etiği – Kontenjan: 6 Veteriner Hekiml. Tar. Öğrencisi – 6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi
————————————————————————————————————-
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı – Ders Adı:Eczacılık Etiği – Kontenjan: 10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi
————————————————————————————————————-
Tıp tarihi ve Etik Anabilim Dalı – Ders Adı:Bilimsel Makale Yazımı – Kontenjan: 10 Tıp tarihi ve Etik Dr. Öğrencisi
————————————————————————————————————-
Tıp tarihi ve Etik Anabilim Dalı – Ders Adı:Etik Yöntem Bilgisi – Kontenjan: 10 Tıp tarihi ve Etik Dr. Öğrencisi
http://sagbilens.ankara.edu.tr/…/bilim-etigi-dersinin-ekle…/