Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalından 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında ilk kez özel öğrenci olarak ders almak isteyenlerin 22 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 13:00 de Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenecek görüşmeye katılmaları gerekmektedir. Görüşmeye gelen adayların Lisans diploması (mezuniyet belgesi) aslı ve fotokopisi ile onaylı not durum belgesi (transkript) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Özel öğrencilik başvuruları uygun bulunan adaylar, derslerin belirlenmesinin ardından ders/kredi başına belirlenen ücreti ilgili banka hesabına yatırmalarının ardından özel öğrencilik haklarından yararlanabileceklerdir.