Danışmanı henüz belirlenmeyen tüm Doktora programı öğrencilerimiz ile Yüksek Lisans programlarının ikinci ve daha ileri yarıyıllarda bulunan ve danışmanı belirlenmeyen öğrencilerimizin, Enstitü Müdürlüğümüzün görüşünü de alarak en geç dönem sonuna kadar danışmanlarını belirlemeleri gerekmektedir.
Öğrencilerimize Duyurulur.
Enstitü Müdürlüğü