OBS yeni sisteme kayıtlı öğrencilerin (2014-2015 Eğitim – Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren programa kayıtlı olan) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.04.2015 tarih ve 3910 sayılı yazısı üzere aşağıda belirtilen durumların obs.ankara.edu.tr sistemine işlenebilmesi amacıyla,

  • T.siz/Tezli/Tezli (II. öğretim) ve Doktora programlarında seminer sunumunu yapacak öğrencilerin, sunumlarını yapmayı planladıkları yarıyılın başında danışmanları tarafından dilekçe ile ana bilim dalına bildirilmesi gerekmektedir.
  • Doktora programına kayıtlı öğrencilerinden yeterlik sınavına girecek olanların, yeterlik sınavına girmeyi planladıkları yarıyılın başında danışmanları tarafından dilekçe ile anabilim dalına bildirilmesi gerekmektedir.
  • T.siz Y.L. programında dönem projesi sunumu sınavına girecek öğrencilerin, sınava girmeyi planladıkları dönemin başında danışmanları tarafından dilekçe ile ana bilim dalına bildirilmesi gerekmektedir.
  • Tezli Y.L. (Örgün-II. Öğretim) ve Doktora programlarında tez sınavına girecek olan öğrencilerin, sınava girmeyi planladıkları dönemin başında danışmanları tarafından dilekçe ile anabilim dalına bildirilmesi gerekmektedir.

Not: Yukarıda belirtilen işlemlerin öncelikle öğrenci ve danışman, ardından da anabilim dalınca belirtilen zamanlarda yapılması büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirilecek olan işlemler ana bilim dalımıza kayıtlı öğrencilerin öğrencilik işlemlerinin bilgi eksikliği olmaksızın sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi ve mezun olabilmeleri için zorunlu bir işlemdir.
Öğrencilerimize ve danışman öğretim üyelerimizin bilgilerine sunulur.