Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından alınan yönetim kurulu kararları;
1. “Tez izleme komitesi (TİK) raporu süresi içinde Enstitüye gönderilmeyen öğrencilerin raporunun BAŞARISIZ sayılmasına” kararı için tıklayınız.
2. “İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen Enstitü ögrencilerinin danısmanlıgını yürüten
ögretim üyesinin, danısmanlık görevinin sona ermesine” kararı için tıklayınız.