1.ULUSLARARASI ADLİ BİLİŞİM SEMPOZYUMU

 1.Uluslararası Adli Bilişim Sempozyum Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Adli Tıp A.D, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı, Adli Bilimciler Derneği tarafından, 31 Mayıs-1 Haziran 2014  tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisinde gerçekleşmiştir.
Sempozyumun düzenlenme amacı Ülkemizde gelişmekte olan Adli Bilişim alanına Akademik bir bakış açısı getirmek olmuştur.
Sempozyumda Adli Bilişim alanında bilgi ve fikir alışverileri sonucu  , Ülkemizde bu alanda bilimsel çalışmalara ne kadar ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığını Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.İ.Hamit Hancı , EGM Kriminal Dairesi Başkanı Kemal Pelit ve Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı Prof.Dr.Gürol CANTÜRK ün yaptığı kongrede sekreteryayı EGM Kriminal Dairesi Başkan Yardımcısı
Cem Mehmet ÇETİN ile Bilkent Üniversitesi’den Dr.Hamdi Murat YILDIRIM yürütmüştür.
Oturum Başkanlıklarını,
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Zafer KARAER ,
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve GAMA MYO Müdürü Prof.Dr.Ziya TELATAR,
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Müdürü Prof.Dr.İbrahim DEMİR ve
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ertan BEŞE nin yaptığı oturumlarda
İsrail den RoyShamir, Mobil Dital Delilerin İncelenmelerinde ileri seviye mobil inceleme yöntemlerini ,
Yaşar Üniversitesi’nden Prof.Dr.Ahmet KOLTUKSUZ katıldı. Adli Bilişim Çalışmalarında Metodoloji Sorunu ,
Gazi Üniversitesinden Prof Dr. Şeref SAĞIROĞLU Karşı Adli Bilişim ve Siber Güvenlik , Ankara Kriminal Polis Laboratuvarından Dr.Yunus BALI Dijital Delillerde Labratuvar İncelemesi ,
Ankara Üniversitesinden Yard.Doç.Dr.Hatice KELEŞ Görüntü İşleme,
E.G.M. Kriminal Dairesi Başkanlığından Oğuzhan ORAK Bulanık Görüntülerin Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri İle Onarılması,
E.G.M. Kriminal Dairesi Başkanlığından Dr.Cem YÜKSEL Adli Ses İncelemeleri,
Adli Bilimler Enstitüsünden Mehmet DİŞÇEKEN Adli Bilişimde Doğru Bilinen Yanlışlar ,İngiltere den Steve Gregory, İleri Seviye Dijital Delil İnceleme Yöntemleri,
Bilkent Üniversitesinden Dr.Hamdi Murat YILDIRIM , Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji ve Kriptografik Protokoller,
EGM KOM Daire Başkanlığından Rafet  ÖNGÖÇMEN Adli Bilişimde Olay Yeri İnceleme ve Dijital Delillere İlk Müdahale,
Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri Av.Devrim KARAKÜLAH Adli Bilişim Hukuku
ODTÜ  den Prof.Dr.FatoşT.Yarman VURAL   Dijital Belgelerin Hukuk Sisteminde Kullanımı,
E.G.M. Kriminal Dairesi Başkanlığından Ahmet Haşim ALAGÜNEY Biyometrik Yüz Tanıma
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Yard.Doç.Dr. Sedat AKLEYLEK E-imza ve Kayıtlı Elektronik Eposta
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü nden Emine Tuğ İLÇİN Ceza Muhakemesinde Bir Koruma Tedbiri Olarak Bilişim Sistemlerinde Arama Ve El Koyma,
Sütçü İmam Üniv., Elbistan Yüksek Okulu ndan Öğr.Gör.İsmaılKaradoğan ve Yard.Doç.Dr.Resul Daş Steganografideki Bilgi Gizleme Araçları Üzerine Araştırma,
ODTÜ den Ahmet Sınak ve Necmettin Erbakan Üniversitesinden Dr.Mehmet Sabır Kiraz Elektronik Oylamada Varolan Açıklıklar ve Kriptografik Önlemler,
Konya Emniyet Müdürlüğünden Murat Doğan, Mobese Görüntülerinin İncelenmesi.
konulu sunumlarını yaptılar.
Adli Bilişim Sempozyumu Fotograflari
https://plus.google.com/photos/107395151584419086778/albums/6020189410616028977
adresindedir.
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
5-6-7 ve 12-13-14 Aralık 2014
Tarihlerinde Adli Bilişim Kursu na hazırlanıyor.