Adli Bilimler Enstitümüzün düzenleyicilerinden olduğu I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Muğla – Marmaris de gerçekleştirildi.

I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresine Hukuk, Hemşirelik, Tıp, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Öğretim Elemanları ile Hemşire, Avukat, Biyolog gibi çeşitli meslek gruplarından ulusal çapta geniş katılım sağlanmıştır.

Sağlık Hukuku Kongresi, gelişen tıp bilimi, sağlık hizmet alanları ve dünyadaki sağlık haklarının gelişmeleri ışığında yapılan çalışmaların tartışılmasına olanak sağlamıştır. Kongrede sağlık güvenliği, sağlık hakları, tıbbî malpraktis, organ ve doku nakli, gebeliğin sonlandırılması, tıp etiği, sağlık çalışanlarına şiddet, mahremiyet, aydınlatılmış rıza (onam), ötanazi, tıbbî malzeme, ilaç ve eczacılık hizmetleri, sağlığı etkileyen güvenli gıda, su ve konut hakkı gibi konular tartışılmıştır.

Kongre başkanlığını Adli Bilimler Enstitü Müdürmüz Prof.Dr.Hamit HANCI ile Özyeğin Üniv. Hukuk Fak Dekanı  Prof.Dr.Yener Ünver in yaptığı kongre,

Prof.Dr.Yener Ünver ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Sağlık Hukuku Kongresinin Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen ilk kongresi olmasının hukuk, sağlık ve adli Bilimler alanlarındaki önemine vurgu yapılmış, bu üç disiplinin sorunlarının aynı çatı altında tartışılması ve çözüm önerilerinin sunulması ile alanında gerçekleştirilen son dönemlerin en kapsamlı kongresi olduğu ifade edilmiştir.

Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fak Dekanı Prof.Dr.Hakan Hakeri, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Doç.Dr.Yusuf Solmaz Balo, Ankara ve İstanbul Barolarının Sağlık Hukuku Merkez Başkanları Av.Ümit Erdem ve Av.Pınar Aksoy, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av.Cahid Doğan ile Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Zerrin Erkol unda konuşma yaptığı Kongrede, 13 oturumda 40’ın üzerinde uzman konuşmacı , Organ ve Doku ticareti, Sağlık Hukuku Açısından Sağlık Hizmetleri, Adli Tıp Açısından Onam, Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, Genetik Veri Bankaları, Sağlıkta Arabuluculuk, Şiddet Kültürü ve Hemşirelik, Tıbbi Uygulama Hataları ile ilgili Yasal Sorumluluklar, Tele Tıp gibi Sağlık Hukukunun farklı alanlarında sözel sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

Kongrede Farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafında hazırlanmış 28 poster yer almıştır.

Kongre içinde Yrd.Doç.Dr. Nezih Varol koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sigorta kursunda sigorta danışmanlığı, türleri, uygulamaları, sigortacılıkta risk kavramları, Özürlü ve Malululiyet Hesaplamaları konu başlıklarında katılım belgeli eğitim verilmiştir. Büyük ilgi gören kurs başarıyla ve kursiyerlerin memnuniyetiyle sonuçlanmıştır.

Sosyal Programda Yatla Rodos Gezisi ile katılımcılar eğlenceli vakit geçirmişlerdir.

Kongre Fotoğrafları https://plus.google.com/photos/114249692967547857497/albums/6009318961684333297 adresindedir.

Konre sunumlarının özet metinlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Akupunktur ve MalpraktisBabalık Davalarında MalpraktisBiyobankalar Çevreden Sağlığa BakışEngelli Bireylerin Adli Tıp ve Sağlık Kurullarında İncelemeleri ve RaporlamasınınGüvenli ve Sağlıklı Konut HakkıHastaların Bilgilendirme ve Aydınlatılmış OnamHekimin İrtikap SuçuHemşirelerin Gece Nöbetinde Yaşadıkları SorunlarHemşirelerin Uygulama Alanlarında Karşılaştıkları Şiddet DurumlarıKısırlaştırma Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiTıbbi Uygulama HatalarıYaşamın Sonu ve Sağlık Hukukuna Yansımaları