Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü (TUBİM) ‘nün ulusal düzeydeki görünürlüğüne paralel olarak;
81 İl Valiliği bünyesinde kurulu bulunan İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları ( Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim, Halk Sağlığı, Sağlık ve Emniyet Müdürlüklüleri, Belediyeler, Müftülükler  ve Üniversiteler ) ile Genel Kurmay Başkanlığınca, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine yönelik yapılan faaliyetlere katılım sağlamaları amacıyla “Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Eğiticilerin Eğitimi Programı” talebinde bulunulmuştur.
Bu talepler doğrultusunda KOM Dairesi Başkanlığı eğitim faaliyetleri dâhilinde, 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında Sandıklı/ AFYONKARAHİSAR’ da öğretmen, rehber öğretmen, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, PDR uzmanı, emniyet personeli ve Genel Kurmay Başkanlığı personelinin katılımıyla “Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiştir.
Eğitim programında; Önleme faaliyetlerinde yeknesaklığın sağlanarak, 81 İl KOM Şube Müdürlüğünde görevli personelin yanı sıra, “İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu” üyesi kurumlarda görevli uzman personellerin de (Rehber Öğretmen, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı vb.) bilgi,  beceri ve farkındalıklarının artırılarak önleme faaliyetlerinde daha etkin ve aktif bir şekilde rol almalarının sağlanması amaçlanmıştır.