DSC08234 DSC08233Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı Güz Dönemi yeterlik sınavı Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsünde saat 10.00’da gerçekleştirildi.
DSC08235 DSC08232