Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programları 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları, başvuru tarihleri ve gerekli diğer bilgiler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
http://adlibilimler.ankara.edu.tr/?attachment_id=811
http://sagbilens.ankara.edu.tr/items/File/Basvuru/2013-14GUZ.pdf