Adli Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantısı;
Prof.Dr. İ.Hamit Hancı,
Prof.Dr. Aslıhan Avcı,
Prof.Dr. Ayla Sevim Erol,
Prof.Dr. Sinan Süzen,
Prof.Dr. Asuman Sunguroğlu’nun katılımıyla 13 Haziran 2013 Perşembe günü gerçekleştirildi.