Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Doktora Programı öğrencimiz Nilgün ŞEN tezini 11 Haziran 2013 tarihinde savunmuştur.