Proje Başlığı Destekleyen Kurum ve Proje Numarası Proje Yürütücüsü/Danışmanı/Araştırmacısı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Opioid Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Plazma Buprenorfin Düzeylerine OPRM1, OPRD1 ve OPRK1 Gen Polimorfizmlerinin Etkisinin Belirlenmesi TÜBİTAK – 1002 Doç. Dr. Dilek Akyüzlü 2021-2022
Alkol Yoksunluk Sendromunda Plazma Diazepam ve Desmetildiazepam Düzeylerine CYP2C19 Gen Polimorfizmlerinin Etkisi TÜBİTAK – 2218 Doç. Dr. Dilek Akyüzlü

Doç. Dr. Mehmet Gümüştaş

2021-
Mekonyum Örneklerinde Çeşitli Toksik Maddelerin Araştırılması
Ankara Üniversitesi – BAP Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz

Arş. Gör. Kenan Can TOK

2021-2022
Alkol bağımlılarında kan grelin düzeylerine GHRL ve GHSR gen polimorfizmlerinin ve DNA metilasyon kalıplarının etkisinin araştırılması Ankara Üniversitesi – BAP Doç. Dr. Dilek Akyüzlü 2019-2021
Madde Bağımlılığı ile BDNF ve OPRM1 Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Ankara Üniversitesi – BAP Doç. Dr. Dilek Akyüzlü 2020-2022
Eroin Kullanım Bozukluğunda Dinorfin ve Kappa-Opioid Reseptörünün Aşerme ve Depresif Belirtilere Etkisinin Araştırılması Ankara Üniversitesi – BAP Doç. Dr. Dilek Akyüzlü 2020-2021
Şizofreni Hastalarında Klozapin ve Norklozapin Kan Plazma Düzeylerinde ABCB1 3435C>T ve UGT1A4L48V Polimorfizmlerinin Etkisi Ankara Üniversitesi – BAP Prof. Dr. Sinan SÜZEN 2018-2020
Ankara’da Yaşayan Yetişkinlerin İdrarlarında ve Kullandıkları İçme Suyunda Bisfenol-A Düzeyleri Ankara Üniversitesi – BAP Doç. Dr. Nergis Cantürk 2016-2017
Latin Harflerini Kullanan Bireylerin Ana Dil, Yabancı Dil ve Hiç Bilmedikleri Bir Dildeki El Yazı Örneklerinin Adli Belge İnceleme Yönünden Değerlendirilmesi  Ankara Üniversitesi – BAP Prof. Dr. Gürol Cantürk 2015-2016
Sildenafil düzeylerinin, pulmoner arteriyel hipertansiyon hasta plazmalarında kromatografik yöntemle belirlenmesi ve “bitkisel kökenli” ürünlerde illegal varlığının araştırılması Ankara Üniversitesi – BAP Prof. Dr. Sinan SÜZEN 2013-2017
Mirtazapinin insan biyolojik örneklerinde yüksek performanslı sıvı kromatografisi (YPSK) ile tayini Ankara Üniversitesi – BAP Prof. Dr. Sinan SÜZEN 2013-2017
Aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin İnterlökin- 6 ve metallotiyonein gen polimorfizmleri ile bazı metal düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması TÜBİTAK – 1002 Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU 2010-2011
Aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin bazı metal düzeyleri ile mitokondrial ve nükleer DNA hasarı arasındaki ilişkinin araştırılması Ankara Üniversitesi – BAP Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU 2009-2012
Toksik Metaller ve İz Elementlerin Sağlıklı ve Hasta Bireylerde Düzeyleri DPT Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU 2006-2009
Bağımlılık Yapan Bazı Maddelerin Toksikolojik Analizleri Ankara Üniversitesi – BAP Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU 2001-2003
Naftalen Toksisitesinde Antidot Araştırmaları TÜBİTAK: Araştırma Altyapısını Destekleme Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU 1998-2002
Madde Bağımlılığının Toksikolojik Analizle Tanımlanması DPT Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU 1998-2002
Pre ve Post Menapozal Kadınlarda Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyonu ile Kan ve İdrarda Hidroksiprolin Düzeylerinin Araştırılması TÜBİTAK: Araştırma Altyapısını Destekleme Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU 1997-1998