Özel Öğrenci Başvurusu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DİSİPLİNLERARASI ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDAN ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMA İŞLEMLERİ

  1. Özel Öğrenci olarak Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı’na alınması istenilen ders/dersler için Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı’na dilekçe vermesi,
  2. Dilekçenin Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı Akademik Kurulunda uygunluğunun görüşülmesi ve ilgili kararın Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşlerine gönderilmesi,
  3. Akademik Takvimde yer alan “Özel Öğrencilik Kaydı” tarihleri içinde öğrenci ders bildirim ve kayıt formununun doldurulurak, Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı başkanına onaylatıldıktan sonra, Sağlık Bilimleri Enstitüsü duyurular sayfasında ilan edilen banka hesap numaralarına seçilen ders/derslerin kredisi başına ücretlerin yatırılması,
  4. Öğrenci ders bildirim ve kayıt formu, banka dekontunun ve Diploma Örneği (onaylı) nin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim edilerek kayıt işlemlerinin tamamlanması.

 

NOT: Özel öğrencinin bir derse kayıt yaptırabilmesi için, seçmiş olduğu derste en az bir Enstitü Öğrencisinin kayıtlı olması gerekir.