Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu
     
Prof. Dr. H.Sinan SÜZEN CV Enstitü Müdürü, Adli Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nergis CANTÜRK CV Enstitü Müdür Yardımcısı, Kriminalistik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. E. Sümer ARAS CV Adli Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. H. Gülsen ERDEN CV Adli Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. N. Lale ŞATIROĞLU TUFAN CV Adli Genetik Anabilim Dalı Başkanı