Hazal VARLI’nın Seminer Sunumu

Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Hazal VARLI’nın, Prof.Dr. Deniz ÇALIŞKAN’ın danışmanlığında “Hastane Yöneticisinin Tıbbi Malpraktis Olaylarındaki Rolü” konulu seminer sunumu, 19.06.2017 Pazartesi Günü 09:30’da Enstitümüzde yapılacaktır.