2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvurular, 03-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında aktif olacak https://basvuru.ankara.edu.tr/ linkinden, yalnızca çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

NOT: Başvuru sırasında adayların sisteme beyan ettikleri e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilen güvenlik anahtarının saklanması gerekmektedir.

Tüm belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adayların belgeleri iade edilmeyecektir. Onaysız/eksik/yanlış bildirimler ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” olarak yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Adayların kesin kayıt için ilgili Enstitü tarafından istenen belgeleri sisteme yüklemeleri ve kesin kayıt tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı vekalet ile ilgili Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Online başvuru sırasında “Başvuruyu Tamamla” butonu kullanılarak başvuru başarılı bir şekilde tamamlanmadığı sürece adayın başvurusu geçerli olmayacaktır. Online başvuru süresi bittikten sonra sisteme girilen bilgilerde değişiklik yapılamaz.

Yazılı sınav tarihi ve saati: 17 Temmuz 2024 – 10:00
Yazılı sınav yeri: Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Cebeci Yerleşkesi 50. Yıl Salonu
Mülakat tarihi ve saati: 17 Temmuz 2024 – 13:30
Mülakat yeri: Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Cebeci Yerleşkesi Adli Bilimler Enstitüsü

NOT: Başvuru belgesi sınav sırasında ibraz edilmelidir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR-ALES/YABANCI DİL PUANLARI
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Lisansüstü Programın Adı Lisansüstü Programın Türü Not Ortalaması ALES puanı ALES puan türü Türk Uyruklu Öğrenciler İçin  Yabancı Dil Puanı* Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yabancı Dil Puanı* Kontenjan Özel Koşullar
Adli Biyoloji Tezli Yüksek Lisans 2.00 60 SAY-EA 50 80 5 (Türk)
2 (Yabancı)
*Yabancı uyruklu adaylar ve lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarından Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmaları kaydıyla ALES puanı şartı aranmayacaktır.
*Yabancı uyruklu adaylardan TÖMER C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi istenecektir.
Doktora 2.75 60 SAY-EA 65 1 Türk
Adli Kimya ve Adli Toksikoloji

Tezli Yüksek Lisans 2.00 60 SAY-EA-SÖZ 50 80 5 (Türk)
Doktora 2.75 60 SAY-EA-SÖZ 65 3 Türk
Adli Genetik Tezli Yüksek Lisans 2.00 60 SAY-EA-SÖZ 50 2 Türk İlgili Fakültelerin Biyoloji,  Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü veya Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Adli Antropoloji

Tezli Yüksek Lisans 2.00 60 SAY-EA-SÖZ 50 50 3 (Türk)
1 (Yabancı)
Fakültelerin  Adli Bilimler, Antropoloji, Arkeoloji, Biyoloji, Jeoloji Bölümleri, Hukuk, Veteriner, Tıp, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Polis Akademisi veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezunu olmak.
*Yabancı uyruklu adaylar ve lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarından Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmaları kaydıyla ALES puanı şartı aranmayacaktır.
*Yabancı uyruklu adaylardan TÖMER C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi istenecektir
Doktora 2.75 60 SAY-EA-SÖZ 55 55 3 (Türk)
1 (Yabancı)
Adli Antropoloji, Adli Genetik veya Kriminalistik yüksek lisans programları ile Patoloji Uzmanı alanından mezun olmak.
*Yabancı uyruklu adaylar ve lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarından Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmaları kaydıyla ALES puanı şartı aranmayacaktır.
*Yabancı uyruklu adaylardan TÖMER C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi istenecektir.
Doktora 2.75 60 SAY-EA-SÖZ 55 55 *1  
Adli Bilişim Tezli Yüksek Lisans (II. Öğretim) 2.50 60 SAY-EA-SÖZ 55 50 2 (Türk)
1 (Yabancı)
*Yabancı uyruklu adaylar ve lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarından Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmaları kaydıyla ALES puanı şartı aranmayacaktır.
*Yabancı uyruklu adaylardan TÖMER C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi istenecektir.
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) 2.00 15 (Türk)
5 (Yabancı)
Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 3.00 80 EA 75 6 Türk Psikoloji lisans mezunu olmak
Doktora 3.00 85 EA 80 4 Türk Psikoloji lisans mezunu olmak ve Klinik Psikoloji ya da Adli Psikoloji programlarından yüksek lisans derecesine sahip olmak
Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans 3.00 65 SAY-EA-SÖZ 60 2 Türk
Doktora 3.00 65 SAY-EA-SÖZ 60 2 Türk
Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans 2.00 60 SAY-EA-SÖZ 50 4 Türk
*YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınav eşdeğeri puan.

Tezsiz Yüksek Lisans

 • Tezlisiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı ve mülakat sınavı sonucunun %50’u (yazılı sınav sonucunun %25’i ve mülakat sınavı sonucunun %25’i) dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla toplam en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılacak ve sıralamaya göre kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılacaktır (Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 13/06/2024 tarih ve 32575 sayılı kararı https://oidb.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/91/2024/06/Lisansustu-Egitim-Ogretim-Yonetmeligi.pdf ).
 • Yazılı sınavdan 50 ve üzeri alan adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanır. Bilimsel değerlendirme sınavlarının her birinden (yazılı ve mülakat) 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylar sıralamaya dâhil edilir.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik/tanıma belgesine de sahip olmaları gerekir.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru şartını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir:

Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik/tanıma belgesinin aslı veya onaylı örneği.

Tezli Yüksek Lisans

 • Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan başvuranlar için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı ve mülakat sınavı sonucunun %30’u (yazılı sınav sonucunun %15’i ve mülakat sınavı sonucunun %15’i) dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla toplam en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılacak ve sıralamaya göre kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılacaktır (Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 13/06/2024 tarih ve 32575 sayılı kararı https://oidb.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/91/2024/06/Lisansustu-Egitim-Ogretim-Yonetmeligi.pdf ).
 • Yazılı sınavdan 50 ve üzeri alan adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanır. Bilimsel değerlendirme sınavlarının her birinden (yazılı ve mülakat) 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylar sıralamaya dâhil edilir.
 • Başvuracak öğrencilerin ALES’in yanı sıra, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan tabloda belirtilen puanlara eşdeğer bir puan almak zorundadır.
 • Başvuracak öğrencilerin, merkezî bir yabancı dil sınavından veya Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ulusal veya uluslararası bir sınavdan tabloda belirtilen puanlara eşdeğeri bir puan almak zorundadır.
 • Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik/tanıma belgesine de sahip olmaları gerekir.
 • Tezli yüksek lisans programlarına başvuru şartını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir:
 • Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik/tanıma belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 • ALES sonuç belgesi
 • Yabancı dil belgesi
 • Diplomaya esas teşkil eden, lisans mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi
 • Referans mektubu

Not: Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarından tezli yüksek lisans programlarına başvurularda adayın ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Doktora

 • Başvuracak öğrencilerin ALES’in yanı sıra, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan tabloda belirtilen puanlara eşdeğer bir puan almak zorundadır.
 • Başvuracak öğrencilerin, merkezî bir yabancı dil sınavından veya Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ulusal veya uluslararası bir sınavdan tabloda belirtilen puanlara eşdeğeri bir puan almak zorundadır.
 • 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak şartıyla tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde olması gereken en düşük puanlar yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olan Türk uyrukluların Yükseköğretim Kurulundan denklik/tanıma belgesi de almaları gerekir.
 • Doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde, ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı ve mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:
 • Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı ve mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u (yazılı sınav sonucunun %15’i ve mülakat sınavı sonucunun %15’i) dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır (Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 13/06/2024 tarih ve 32575 sayılı kararı https://oidb.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/91/2024/06/Lisansustu-Egitim-Ogretim-Yonetmeligi.pdf).
 • Diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı ve mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u (yazılı sınav sonucunun %15’i ve mülakat sınavı sonucunun %15’i) dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
 • Yazılı sınavdan 50 ve üzeri alan adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanır. Bilimsel değerlendirme sınavlarının her birinden (yazılı ve mülakat) 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylar sıralamaya dâhil edilir.
 • Doktora programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilanda öngörülen usule uygun olarak, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.
 • Doktora programlarına başvuru şartlarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekler:
 • Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış örneği; yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik/tanıma belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 • ALES sonuç belgesi
 • Yabancı dil belgesi
 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not döküm belgesinin onaylı örneği
 • Referans mektubu